JOHN RAWLS’UN SİYASAL LİBERALİZMİNİN KANTÇI TEMELLERİ VE ‘TEMELSİZ’ BİR LİBERALİZMİN TUTARLILIĞI


Özet Görüntüleme: 42 / PDF İndirme: 58

Yazarlar

  • Ömer Faik ANLI Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419730

Anahtar Kelimeler:

Rawls, Adalet, Kant, Liberalizm, Bilgisizlik Peçesi

Özet

Rawls ve onun liberalizmi toplumsal sözleşme geleneğine dahildir. Rawls’un toplumsal sözleşmesi, başlangıç durumunda bilgisizlik peçesi ardındaki adalet ilkelerine bağlıdır. Bu ilkeler, metafizik temelleri gerekli kılar. Bir başka deyişle, böylesi metafizik temellerin zorunluluğu varsayılmaksızın siyasal liberalizmin ikna ediciliği zayıflayacaktır. Bu bağlamda, eğer metafizik temeller liberalizm için bir zorunluluksa, bir soru önem kazanır: bu temeller neden Kantçı olmalıdır? Bu çalışma, yanıta doğru atılmış bir adımdır. Bu metinde John Rawls’un adalet anlayışının Kantçı temelleri irdelenecek ve bu temellerin Rawls’un siyasal liberalizm düşüncesindeki zorunluluğu tartışılacaktır.

İndir

Yayın Tarihi

01-03-2013

Nasıl Atıf Yapılır

ANLI, Ömer F. (2013). JOHN RAWLS’UN SİYASAL LİBERALİZMİNİN KANTÇI TEMELLERİ VE ‘TEMELSİZ’ BİR LİBERALİZMİN TUTARLILIĞI. POSSEIBLE, (3), 44–69. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419730

Sayı

Bölüm

Makaleler