Editorial Team

Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara University)

Book Review Editor
Ahmet Cüneyt Gültekin (Ankara University)

Managing Editors
Zeynep İrem ÖZATAY (Ankara University)
Gülben SALMAN  (Ankara University)

Foreign Languages Editor
Seda Coşar ÇELİK (Bolu Abant İzzet Baysal University)

Editorial Board

e. Murat ÇELİK (Ankara University)
Emre KOYUNCU (Ankara University)
Sengün Meltem ACAR (Ankara Hacı Bayram University)
Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl University)
Eylem CANASLAN (Kırklareli University)
Erdal CENGİZ (Ankara University)
Seyit COŞKUN (Ankara University)
Gaye Eksen ÇANKAYA (Galatasaray University)
Toros Güneş ESGÜN (Hacettepe University)
Refik GÜREMEN (Middle East Technical University)
Nazile KALAYCI (Hacettepe University)
Cem KAMÖZÜT (Mimar SinanFine Arts University)
Ezgi SERTLER (Butler University)
Çetin TÜRKYILMAZ (Hacettepe University)
Hikmet ÜNLÜ (Middle East Technical University)
Alper YAVUZ (Mimar Sinan Fine Arts University)

Danışma Kurulu (Advisory Board)
Metin BAL (Dokuz Eylül University)
Melih BAŞARAN (Galatasaray University)
Elif ÇIRAKMAN (Orta Doğu Teknik University)
A.Kadir ÇÜÇEN (Uludağ University)
Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe University)
Zeynep DİREK (Koç University)
Emrah GÜNOK (Independent Researcher)
Cemal GÜZEL (Hacettepe University)
Ahmet İNAM (Middle East TechnicalUniversity)
Nilgün TOKER KILINÇ (Independent Researcher)
Nicolae MORAR
Barış PARKAN (Orta Doğu Teknik University)
Daniel W. SMITH (Purdue University)
Ayhan SOL (Orta Doğu Teknik University)
Barry STOCKER (İstanbul Teknik University)
Harun TEPE (Hacettepe University)
Halil Ş.TURAN (Orta Doğu Teknik University)