Editör Kurulu

Kurucu Editör
Ertuğrul Rufayi TURAN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)


Kitap İncelemesi Editörü
Ahmet Cüneyt Gültekin (Ankara Üniversitesi, Türkiye)


Yabancı Diller Editörü
Seda Coşar ÇELİK (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye)
İlhan Burak TÜZÜN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)


Yayın Kurulu
E. Murat ÇELİK (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye)
Seyit COŞKUN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Ezgi SARITAŞ (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Çetin TÜRKYILMAZ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Zeynep İrem ÖZATAY (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Danışma Kurulu
Sengün Meltem ACAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Hakan ATAY (Mersin Üniversitesi, Türkiye)
Metin BAL (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)
Melih BAŞARAN (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye)
Erdal CENGİZ (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Seyit COŞKUN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Elif ÇIRAKMAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Zeynep DİREK (Koç Üniversitesi, Türkiye)
Bora ERDAĞI (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Gaye ÇANKAYA EKSEN (Galatasaray Üniversitesi, Türkiye)
Bora ERDAĞI (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Toros Güneş ESGÜN (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Emrah GÜNOK (Bağımsız Araştırmacı, Fransa)
Cemal GÜZEL (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Refik GÜREMEN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Cem KAMÖZÜT (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye)
Nazile KALAYCI (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Emre KOYUNCU(Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Nilgün TOKER KILINÇ (Bağımsız Araştırmacı, Türkiye)
Nicolae MORAR (Oregon Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Juan MENESES (North Carolina Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Barış PARKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Gülben SALMAN (Ankara Üniversitesi, Türkiye)
Daniel W. SMITH (Purdue Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Ezgi SERTLER (Butler Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Ayhan SOL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Harun TEPE (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
Halil Ş. TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye)
Hikmet ÜNLÜ (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)