Coğrafi Düşüncede Mekân Tartışmaları


Özet Görüntüleme: 794 / PDF İndirme: 591

Yazarlar

  • İlhan KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419832

Anahtar Kelimeler:

Mekân, Coğrafi Düşünce, Türk Coğrafyası

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Anglosakson coğrafyasındaki mekân kavramlaştırmalarına ve teorik tartışmalarına tarihsel bir bakış açısı içinde bakarak, Türkiye coğrafyasının nasıl bu entelektüel çabaların parçası olabileceği irdelemektir. Bu anlamda, bölgesel coğrafya çalışmalarındaki mekân tanımlamalarından başlayarak, pozitivist, hümanist, Marksist ve postyapısalcı yaklaşımlardaki mekân tartışmalarına özet olarak yer verilmektedir. Ayrıca bu kavramlaştırmaların coğrafyanın yapılma biçimi, bilgi üretim süreçleri ve tasavvurları üzerindeki etkileri irdelenmekte ve Türk coğrafyanın bu entelektüel mirastan nasıl yararlanabileceği konusu ele alınmaktadır.

İndir

Yayın Tarihi

02-09-2013

Nasıl Atıf Yapılır

KAYA, İlhan. (2013). Coğrafi Düşüncede Mekân Tartışmaları. POSSEIBLE, (4), 34–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419832

Sayı

Bölüm

Konuk Yazar