Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Posseible yılda iki kez (temmuz-aralık) yayımlanan, hakemli ve açık erişimli bir felsefe dergisidir.

Dergimizin adı ilhamını posse (-ebilmek) ve est (olmak) fiillerinin Tanrı’daki ayırt edilemezliğini vurgulamak üzere possest kavramında buluşturan Nicolaus Cusanus’tan almıştır.

2012’de yayın hayatına başlayan Posseible: Felsefe Dergisi 2016 yılından beri The Philosopher’s Index tarafından dizinlenmektedir.

ISSN: 2147-1622

 

Amaç ve Kapsam

Posseible, felsefenin tüm alanlarında ve felsefe ile diğer beşerî bilimlerin kesişme noktalarında yapılan özgün ve nitelikli çalışmaları yayınlar. Amacı felsefede yapıcı ve verimli bir tartışma ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla Posseible, dergide yayımlanmış eserleri odağına alan kamuya açık çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu çalışmaların daha görünür olması için çaba gösterir.

Posseible felsefenin tüm alt dallarından, tüm dönemlerinden ve tüm ekollerinden çalışmalara açıktır. Ayrıca felsefi bir problemi, insanı ve toplumu konu edinen diğer disiplinlerin problemleriyle ilişkilendiren, diğer disiplinlere ait yöntem ve yaklaşımlarla tartışan çalışmalar da Posseible’de yayımlanabilir.

(Daha detaylı bilgi için Yayın İlkeleri sayfasını inceleyebilirsiniz). 

 

Açık Erişim Politikası

Posseible, akademik çalışmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle, içeriğine açık erişim sağlamaktadır. Derginin yayınları üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başvuru ve kabul tarihleri ile yayın tarihleri her makalenin PDF formatında sunulmaktadır.

Yayınlanan makalelerin yazarları telif hakkı sahibi olarak kalırlar ve üçüncü şahıslara dergide yayımlanan makaleleri Creative Commons 4.0 lisans sözleşmesi uyarınca kullanma, çoğaltma ve paylaşma hakkını verirler.

Yazarların makalelerini diğer akademik veri tabanlarına da (academia, researchgate vb.) yükleyebilirler.  

 

Ücret Politikası

Posseible kâr amacı gütmeyen, bağımsız ve kollektif bir oluşumdur. Bir yazının değerlendirilmek üzere dergiye ulaşmasından yayımlanmasına kadar geçen aşamaların hiçbirinde yazar ve çevirmenlerden ücret talep edilmez ve onlara ücret ödenmez.

 

Gizlilik Bildirimi

Dergimizin yazar ve çevirmenlerden talep ettiği tüm kişisel bilgiler yalnızca bu metinlerin yayımlanma sürecinde kullanılmakta ve bazı dizinlerin koşullarını sağlamak maksadıyla yazar ya da çevirmenlerin ilişkili olduğu kurum, e-posta adresi ve ORCID numarası, yazının gönderildiği, kabul edildiği ve yayımlandığı tarihler söz konusu yazının kapağında paylaşılmaktadır. Yazar ve çevirmenlerin kişisel bilgileri başkaca hiçbir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır.

 

Lisans

Dergimizde yayımlanan makaleler, aksi belirtilmediği sürece, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) ile lisanslanır. Dergiye yayımlanmak üzere metin yollayan tüm yazar ve çevirmenlerin, gönderdikleri metnin yegâne telif sahibi olmaları ya da gerekli izinleri almış olmaları beklenir. Dergiye metin yollayan yazar ve çevirmenler bu metinlerin CC BY 4.0 kapsamında lisanslanacağını, aksini sayı editörlerine en başında açıkça beyan etmedikleri müddetçe, peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Dergide yayımlanan bir yazının büyük bir bölümünün ya da bütünün yeniden yayımlanacağı durumlarda, yazarın ve dergi editörlerinin bu girişimden haberdar edilmesi, yazının yeni mecrasında yazı içinde bir dipnotla yazının ilk adresinin Posseible: Felsefe Dergisi olduğunun belirtilmesi ve ilgili sayıya akademik teamüllere uygun bir şekilde atıf yapılması beklenir.

 

Yayıncı

Posseible: Felsefe Dergisi kolektif bir çabayla yayımlanan bağımsız bir felsefe dergisidir. Bir yayınevi veya bir kurumla doğrudan ilişkisi yoktur. Derginin uluslararası standart süreli yayın numarası (ISSN) 2147-1622’dir.