GILLES DELEUZE’DE “SORUN/SORUNSAL” KAVRAMI


Özet Görüntüleme: 118 / PDF İndirme: 119

Yazarlar

  • Kudret ARAS Bingöl Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419629

Anahtar Kelimeler:

sorun/sorunsal, olay, ide, virtüel/edimsel, Aion/Kronos, aşkın ampirizm, içkinlik düzlemi

Özet

Bu çalışmada, diğer temel kavramlarıyla ilişkisi çerçevesinde “sorun” kavramının Gilles Deleuze düşüncesindeki yeri ve anlamı sorgulanacaktır. Hem yaşamsal hem de düşünsel açıdan önemli yansımaları olan bu kavram, Deleuze’ün “aşkın ampirizm” düşüncesini daha iyi anlamamız açısından önemli bir anahtar kavramdır. Bu sayede Deleuze’ün bir Olayın bütününü düşünebilmek için başvurduğu içkinlik düzleminde bulunan iki boyutun (ampirik/ideal; edimsel/virtüel; kronos/aion) paradoksal birlikteliklerinin neden kaçınılmaz olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Deleuze felsefesi bu açıdan sorunların çözüm yollarını aramanın ötesinde, sorunun kendisi üzerine düşünmek için bir çağrı niteliği taşır.

İndir

Yayın Tarihi

03-09-2012

Nasıl Atıf Yapılır

ARAS, K. (2012). GILLES DELEUZE’DE “SORUN/SORUNSAL” KAVRAMI. POSSEIBLE, (2), 28–42. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419629

Sayı

Bölüm

Makaleler