Ricœur’ün Levinas Okuması Üzerine: Kendilik ve Başkalık Sorunu


Özet Görüntüleme: 30 / PDF İndirme: 26

Yazarlar

  • Ali Sait SADIKOĞLU

Anahtar Kelimeler:

Kendilik, Başkalık, Başkası, Etik, Ontoloji

Özet

Çağdaş felsefede kendilik ve başkalık nosyonları metafiziği ve etiği tekrar düşünmek için merkezi nosyonlara dönüşmüştür. Bu iki temel nosyon, özellikle Levinas ve Ricœur metinlerinde sürekli olarak karşımıza çıkan nosyonlardır. Bu makalede amacımız, çağdaş felsefede bir problem olarak kendilik ve başkalık nosyonlarının tartışmasına giriş yapmaktır. Eğer kendilik meselesi, bir yandan insanlar arası ilişkide başkasını tanıma ile ilişkili ise kendilik ve başkalık öznelliğin anlaşılmasında anahtar rol oynamaktadır. Başkalığı, etik yolla ele alarak kendiliğin kurucu bir anlam alanı olarak düşünmeye çalışıyoruz. Diğer yandan Levinas’ın Bütünlük ve Sonsuz’da varlığın anlamı bakımından göstermeyi amaçladığı gibi, bu etik boyut aslında metafiziğin bizzat kendisi olmayı hedeflemektedir. Etik olarak bu metafizik, öznellik hakkında çağdaş bir felsefi cevap olabilecek biçimde, varlık olarak varlığın düşünülmesine yeni bir imkân sunabilir. Çalışmamız bu yeni imkân hakkında bir araştırmadır.

Referanslar

Heidegger M. (1985). Être et Temps. Traduit Par Martineau. Paris: Authentica.

Heidegger M. (1967). Sein und Zeit. Tubingen: Max Niemeyer.

Heidegger M. (2011). Varlık ve Zaman. Kaan H. Ökten (Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.

Levinas. E. (2005). Zaman ve Başka. Zeynep Direk Sunuşuyla. Özkan Gözel (Çev.). İstanbul: Metis.

Levinas E. (1971). Totalité et Infini, essai sur l’extériorité [1961], La Haye: Nijhoff.

Levinas E. (1978). Autrement qu’Etre ou Au-delà de l’Essence [1974], La Haye: Nijhoff.

Levinas E. (1998). Éthique comme Philosophie Première. Paris: Payot&Rivages.

Ricoeur P. (1990). Soi-même comme un Autre. Paris: Seuil.

Ricoeur P. (1994). Lectures 3, aux frontières de la philosophie. Paris: Seuil.

İndir

Yayın Tarihi

2018-07-19

Nasıl Atıf Yapılır

SADIKOĞLU, A. S. (2018). Ricœur’ün Levinas Okuması Üzerine: Kendilik ve Başkalık Sorunu . POSSEIBLE, (13), 30–39. Erişim adresi: https://posseible.org/index.php/pub/article/view/57

Sayı

Bölüm

Makaleler