Walter Benjamin’de Dönüştürücü bir Güç olarak Tarihsel Eleştiri


Özet Görüntüleme: 87 / PDF İndirme: 46

Yazarlar

  • Emrah AKDENİZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419716

Anahtar Kelimeler:

Tarih eleştirisi, Alegorik dünya kavrayışı, Kurtarıcı güç, Teknoloji

Özet

Walter Benjamin’in, bir tarih felsefecisi olmamasına rağmen, düşüncesinin temelini köktenci bir tarih anlayışı ve eleştirisi oluşturur. Benjamin’in, içinde yaşadığı çağı kavramaya ve dönüştürmeye dönük eleştirisi, onun son derece özgün görünen, alegorik dünya kavrayışı ve mesiyanik dil anlayışları bağlamında gerçekleşir. Tarih eleştirisi, teknoloji ve ilerleme gibi ana motiflerin zamanı homojenleştirerek çağı cehenneme çeviren etkisine yönelerek tarihin akışında devrimci bir anı uyandırmaya çalışır. Bu bağlamda düşünürde ve onun eleştirel misyonunda dile gelen ya da açığa çıkan, yeniden yorumlayıcı ve kurtarıcı bir gücün harekete geçirilmeyi bekleyen olanağıdır. Bu çalışma Benjamin’in eleştirel anlayışını onun dil ve alegorik dünya kavrayışı bağlamında nasıl ele aldığını ana hatlarıyla serimlemeye çalışacaktır.

Referanslar

Benjamin, W. (2001) Metis Seçkileri-Son Bakışta Aşk, editör Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis Yayınları

Benjamin, W. (2002) Pasajlar, çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Benjamin, W. (2003) Parıltılar, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları

Caygill, H. (2004). “Walter Benjamin’s Concept of Cultural History”, The Cambridge Companion to Walter Benjamin, Edited by

David S. Ferris, Cambridge University Press, United Kingdom,73-79

Cohen, M. (2004). “Benjamin’s phantasmagoria:the Arcades Project”, The Cambridge Companion to Walter Benjamin, Edited by

David S. Ferris, Cambridge University Press, United Kingdom,199-220

Hanssen, B. (2004). “Language and mimesis in Walter Benjamin’s work”, The Cambridge Companion to Walter Benjamin, Edited

by David S. Ferris, Cambridge University Press, United Kingdom, 54-73

Löwy, M. (1999) Dünyayı Değiştirmek Üzerine, çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, İstanbul

Mieszowski, J. (2004) “Art Forms” The Cambridge Companion to Walter Benjamin, Edited by David S. Ferris, Cambridge

University Press, United Kingdom,35-54

Oskay, Ü. (1995) Estetize Edilmiş Yaşam, çev. ve haz. Ünsal Oskay, İstanbul: Der Yayınları

Pensky, M. (2004) “Method and time: Benjamin’s dialectical images”, The Cambridge Companion to Walter Benjamin, Edited by

David S. Ferris, Cambridge University Press, United Kingdom, 177-179

Roff, S. L. (2004) “Benjamin and psycoanalysis”, The Cambridge Companion to Walter Benjamin, Edited by David S. Ferris,

Cambridge University Press, United Kingdom, 115-134

İndir

Yayın Tarihi

14-02-2018

Nasıl Atıf Yapılır

AKDENİZ, E. (2018). Walter Benjamin’de Dönüştürücü bir Güç olarak Tarihsel Eleştiri. POSSEIBLE, (12), 19–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419716

Sayı

Bölüm

Makaleler