Postmodernizm Tartışmaları Üzerine Düşünceler


Özet Görüntüleme: 148 / PDF İndirme: 94

Yazarlar

  • İlhan TEKELİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419910

Anahtar Kelimeler:

Postmodernizm, Lyotard, Feyerabend, Derrida, Kent Planlaması

Özet

Bu yazı esas olarak dünyada yaşanmakta olan modernizmden postmodernizme geçiş üzerinde duruyor. Bu geçişin gerisinde dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaratığı çok yönlü yetersizlikler bulunmaktadır. Bu yazıyı bu yetersizliklerden ikisi, özgürlük taleplerinin niteliklerindeki değişmeler ve ortaya çıkan epistemolojik temsil krizi ilgilendirmektedir. Bu konular, değişik yönleriyle, üç postmodernist; Feyerabend, Lyotard ve Derrida’nın katkıları bakımından ele alınmaktadır. Moderniteden postmoderniteye geçişte yaşanan en önemli gelişmeler bilim anlayışında gerçekleşmektedir. Bu yazıda düşünceleri ele alınan üç düşünürün önerdikleri gelişme eksenleri birbirinden çok farklıdır. Feyerabend’in birçok geleneğin bir arada bulunabileceğini öneren çoğulcu bilim yaklaşımı ile Lyotard’ın dil oyunlarına dayanan yalnızca yerel belirlenimlerin olanaklı olduğunu ileri süren, bilimin parolojilerle gelişeceğini söyleyen yaklaşımı ve en nihayet Derrida’nın metinlerinin yorumunun sürekli değiştiğini ve metinlerdeki karar verilemezliklerin “ disseminate” ettiğini kabul edilen yaklaşımları farklı gelişme eksenlerine işaret etmektedir. Pratikte yaşananlarda çok kanallı olarak gerçekleşmektedir. Yazının sonunda bu tür gelişmelerin kent planlama pratiğinde ne tür değişikliklere yol açacağı kestirilmeye çalışılmaktadır.

İndir

Yayın Tarihi

2017-02-27

Nasıl Atıf Yapılır

TEKELİ, İlhan. (2017). Postmodernizm Tartışmaları Üzerine Düşünceler. POSSEIBLE, (10), 8–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419910

Sayı

Bölüm

Konuk Yazar