Ru Düşünce Ekolü’nde Fikir Çatışması: Mengzi ve Xunzi


Özet Görüntüleme: 11 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

  • İlknur SERTDEMİR DIAGNE Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419933

Anahtar Kelimeler:

Ru düşünce ekolü, Konfuçyanizm, Konfuçyüs, Mengzi, Xunzi, İnsan doğası

Özet

Çin tarihinde önemli bir yer tutan İlkbahar Sonbahar Dönemi (M.Ö. 770-M.Ö. 476) ve Savaşan Beylikler Dönemi (M.Ö. 476-M.Ö. 221), ülkedeki siyasal bütünlüğün bozulduğu ve sosyal düzenin çalkalandığı bir kaos ortamı olarak anılır. Hal böyle olunca toplumsal barış ve refahın yeniden sağlanması için çeşitli düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu dönem, Çin felsefesinin başlangıç sürecini de temsil eder. Bu düşünce akımları arasında Konfuçyüs’ün kurucusu olduğu Ru ekolü, felsefi temeli ahlak anlayışına dayanan bir akımdır. Konfuçyüs’ten sonra Ru ekolünün önde gelen diğer temsilcileri Mengzi ve Xunzi’dır. Onların felsefesi ise, insan doğasını konu alır. Mengzi ile Xunzi’nın perspektifindeki ahlak, insanın doğuştan gelen ve sonradan kazanılan özellikleri üzerine şekillenendir. Ancak iki düşünürün görüşleri arasında belirgin bir farklılık göze çarpar. Mengzi, “insan doğuştan iyidir” görüşünü; Xunzi ise, “insan doğuştan kötüdür” görüşünü ortaya atar. Böylece birbirine zıt iki insan doğası kuramı, Ru ekolünde uzun süren tartışmalara neden olmuştur. Bu çalışmada insan doğası konusu, kuramların detaylı incelenmesiyle birlikte ele alınacaktır. Böylece, iki öğreti arasındaki çatışmanın asıl kaynağı analiz edilecektir.

İndir

Yayın Tarihi

2016-10-03

Nasıl Atıf Yapılır

SERTDEMİR DIAGNE, İlknur. (2016). Ru Düşünce Ekolü’nde Fikir Çatışması: Mengzi ve Xunzi. POSSEIBLE, (9), 18–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419933

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri