Sahte Bir Estetik Sorun Olarak Orijinal ve Sahte Yapıt Ayrımı


Özet Görüntüleme: 41 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7416171

Anahtar Kelimeler:

Orijinal, kopya, sahte, estetik nitelik, sanat yapıtı

Özet

Sanat yapıtlarının değerlendirilmesi bir estetik anlayış doğrultusunda ve bu anlayışın geliştirilmesi amacıyla yapılır. Bu değerlendirmeler yapıtlara birtakım estetik nitelikler aracılığıyla estetik bir değer atfeder. Sanatçıların üretimlerine biçilen estetik değer de yapıtların estetik statüsünü belirlemektedir. Genel olarak estetik değer orijinal yapıtların sahip olduğu bir statü olarak düşünülmektedir. Ancak Nelson Goodman’ın otantiklik başlığı altında tartışmaya açtığı sahtecilik sorunu; orijinal yapıt, kopya ve sahte yapıt ilişkilerini gündeme getirmiştir. Bu makalede Goodman’ın pozisyonundan farklı bir şekilde kopya ve sahte yapıt farkına dikkat çekilerek, orijinal yapıtlar için söz konusu edilen ayırıcı estetik niteliklerin özellikle sahte yapıtlar için kabul edilebileceği bir yaklaşım geliştirilecektir. Sahte yapıtların estetik statüsüne ilişkin problem estetik anlayış için olduğu kadar sanatsal yaratım süreçlerine bakışımız açısından da aydınlatıcı olmaktadır. Bu doğrultuda orijinal ve sahte yapıt ayrımının estetiğin bir sorunu olmadığı, çünkü ayrımın kendisinin sahte bir sorun olduğu ortaya konulacaktır. Söz konusu edilen ayrımın hangi boyutlarda ele alındığı görsel sanat formları özelinde tartışılacak, sahte yapıtların sanat dünyasındaki konumları ve estetik anlayış açısından işlevleri üzerinde durulacaktır. Sahte yapıtlara ilkece daha düşük bir statü öngören ayrım reddedilerek sanatın çarpıtmayı görev edinmesi gereken nesnel gerçeklikle bağlantılı orijinallik takıntısı zayıflatılmaya çalışılacaktır.

Referanslar

Çelik, Murat. 2018. “The Quasi-Real World of Fiction and The Cognitive Value of Literature in Roman Ingarden’s Philosophy of Literature.” Dört Öge, no. 14: 45-62.

Danto, Arthur C. 2012. Sıradan Olanın Başkalaşımı. Çev. E. Berktaş, Ö. Ejder. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Dutton, Dennis. 1979. “Artistic Crimes: The Problems of Forgery in the Arts.” The Britisih Journal of Aesthetics 19, no. 4: 302-314.

Goodman, Nelson. 1968. Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. New York: The Bobbs-Merrill Company Inc.

Hoaglund, John. 1976. “Originality and Aesthetic Value.” The Britisih Journal of Aesthetics 16, no.1: 46-55.

Irvin, Sherri. 2007. “Forgery and the Corruption of Aesthetic Understandstanding.” Canadian Journal of Philosophy 37, no.2: 283-304.

Kulka, Thomas. 2005. “Forgeries and Art Evaluation: An Argument for Dualism in Aesthetics.” The Journal of Aesthetic Education 39, no.3: 58-70.

Lessing, Alfred. 1965. “What is Wrong with a Forgery?” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 23, no. 4: 461-471.

Sagoff, Mark. 1976. “The Aesthetic Status of Forgeries.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 35, no.2: 169-180.

Schüller, Sepp. 1960. Forgers, Dealers, Experts: Strange Chapter in the History of Art. Çev. J. Cleugh. New York: G. P. Putnam’s Sons.

Schwartz, Hillel. 2014. The Culture of the Copy: Striking Likeness, Unreasonable Facsimiles. New York: Zone Books.

Vermazen, Bruce. 1991. “The Aesthetic Value of Originality.” Midwest Studies in Philosphy 16, no.1: 266-279.

İndir

Yayın Tarihi

2021-07-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLTEKİN, A. C. (2021). Sahte Bir Estetik Sorun Olarak Orijinal ve Sahte Yapıt Ayrımı. POSSEIBLE, 10(1), 56–69. https://doi.org/10.5281/zenodo.7416171

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri