Ethical Principles and Publication Policy

Posseible Ocak ve Temmuz olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan, hakemli ve açık erişimli bir felsefe dergisidir.

DERGİNİN AMACI 

Posseible’nin amacı felsefenin temel alanlarında ve felsefe ile diğer insani ve toplumsal bilimlerin kesişme noktalarında yapılan özgün ve nitelikli çalışmaları görünür kılmak ve bu çalışmalar çerçevesinde yapıcı ve verimli bir tartışma ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Dergide yayımlanacak olan yazıların iyi tanımlanmış bir probleminin olmasına, bu probleme ilişkin yeni bir bakış açısı getirmesine ya da bunun yollarını aramasına, bu problemi yeterli düzeyde birincil ve ikincil kaynaklardan faydalanarak felsefe tarihi ya da ilgili literatür içinde belli bir bağlama oturtmasına, argümanlarını mantıklı bir silsile içinde sunmasına azami düzeyde ihtimam gösterilir.

Posseible: Felsefe Dergisi sayfalarında dört tür çalışmaya yer verir: dergi kapsamına giren herhangi bir konunun belli yönlerinin derinlemesine incelendiği ve tartışıldığı özgün makaleler, Posseible’de yayınlanmış yazılara dair tartışma yazıları, ilgili literatürde öne çıkan çalışmaları Türkçeleştiren çeviriler ve ilgili literatürdeki yeniliklere mercek tutan kitap değerlendirmeleri.

Posseible: Felsefe Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması beklenir. Daha önce bilimsel toplantı ve konferanslarda sunulmuş bildiriler ya da bir tez kapsamında üretilmiş olan metinler yalnızca derginin amacına ve biçimsel koşullarına uygun olduğu durumlarda yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilirler; bu durum yazının başında bir dipnot ile belirtilmelidir. 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Posseible’de yazı değerlendirme süreçleri her aşamada nesnel olarak yürütülür. Aday yazıların değerlendirme süreçleri son aşamaya gelene kadar ne dergi editörleri ne de hakemler yazarın kim olduğunu bilmezler.

Posseible: Felsefe Dergisi’nde yayımlanacak yazılar iki aşamalı bir değerlendirmeden geçer. İlk aşamada dergiye ulaşan yazılar yazarın teşhis edilmesini sağlayacak unsurlardan arındırılarak editörlere iletilir ve editörler tarafından derginin temel amacına, yazım kurallarına ve akademik etiğe uygunlukları açısından değerlendirilir. Bu aşamayı geçen yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemler yazının niteliğini ve özgünlüğünü derginin belirlemiş olduğu kriterlere göre değerlendirirler. İlk iki hakem arasında yazının yayımlanabilirliği konusunda görüş ayrılığı olması durumunda yazı üçüncü bir hakemin değerlendirmesine sunulur. Bu değerlendirme süreci sonunda hakemlerin yazdığı raporlar yazarlara iletilir. Hakemlerin yazının yayımlanmasını çeşitli koşullara bağladığı durumlarda yazarların belirlenen süre içinde istenen değişiklikleri yapmaları, bu değişiklik önerilerine itiraz etmeleri halinde ise gerekçelerini detaylı bir şekilde editörlerle paylaşmaları beklenir. Bir makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağını ilişkin son karar daima editöre aittir. 

Posseible: Felsefe Dergisi’ne gönderilen yazıların ilk aşamayı geçip geçmedikleri üç hafta içinde yazarlara bildirilir.

İkinci değerlendirme aşamasının sonuçlanması yaklaşık beş ay sürer. Bu sürecin sonunda editörler yazara kabul mektubunu iletirler ve yazarı makalenin ne zaman yayımlanacağı konusunda bilgilendirirler.

Posseible yıl boyunca yazı kabul etmektedir. Özel ve çağrılı sayılar dışında dergiye yazı yollamak için bir son tarih yoktur. Gelen yazılar hemen değerlendirme sürecine sokulur ve yayımlanmalarına karar verilirse uygun olan ilk sayıda yayımlanırlar. Dolayısıyla değerlendirme aşamalarını başarılı bir şekilde geçmiş yazıların derginin bir sonraki sayısında yayımlanması mümkün olmayabilir. Tüm bu aşamalar göz önüne alındığında dergiye gelen yazıların değerlendirme süreçleri hakemlerin uygunluğuna göre üç ile altı ay arası sürebilmektedir. Eğer dergiye atanma, teşvik vb. nedenlerle yazı gönderecekseniz lütfen bu durumu göz önüne alıp takviminizi buna göre ayarlayınız.

Posseible: Felsefe Dergisi için kitap değerlendirmesi yazmak ve çeviri yapmak isteyen yazarların plan aşamasında ilgili editörlerle irtibata geçmesi tavsiye edilir. Kitap değerlendirmelerinin ve çevirilerin de derginin biçimsel koşullarına uyması beklenir. Posseible: Felsefe Dergisi yalnızca Türkçe yayın hakları alınmış ya da telif hakkı kısıtlaması olmayan çevirileri basar. Telif hakkına ilişkin izin sürecinin çevirmen tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve çeviriler yalnızca ilgili editörlerin değerlendirmesine tabiidir. 

Posseible’nin yayın kurulu üyeleri de dergiye yazılarını gönderebilirler. Bu durumda ilgili kişi o yazının değerlendirme sürecinin tamamen dışında tutulur.

Posseible: Felsefe Dergisi yazar adaylarından ya da yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez, yazar ve çevirmenlere ücret ödemez. 

Dergide yayımlanan yazılardaki fikir ve savlar eser sahiplerine ait olup editörlerin görüşünü yansıtmazlar. 

Posseible’de yayımlanan yazılar Creative Commons (Atıf-Gayri-Ticari 4.0 Uluslararası) lisansı altında korunur. Tüm yazılar, ticari bir amaç gütmemek koşuluyla, kaynak belirtilerek paylaşıma ve kullanıma açıktır. Yazıların paylaşımında Posseible internet sitesine bağlantı vererek paylaşım yapmanız önerilir.

Posseible tüm değerlendirme ve yayın süreçlerinde COPE (Committee on Publication Ethics) ilkelerine göre hareket eder.