Heidegger ve Hegel: Yaşam Zamanı ve Yaşam-Felsefesinin Zamanı


Özet Görüntüleme: 32 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

  • Ingo FARIN University of Tasmania
  • Seyit COŞKUN Ankara Üniversitesi, DTCF Felsefe Bölümü.

Özet

Bu makalede, Hegel’in The Phenomenology of Spirit’te yer alan yaşam kavramı ve Heidegger’in 1930-31 yıllarında Hegel’s The Phenomenology of Spirit hakkındaki derslerinde bu yaşam kavramına yönelik eleştirel yorumlarını araştıracağım. Heidegger’in, Dilthey ve çağdaş-yaşam felsefesine olan resmi mesafesine rağmen, derslerinin onun yaşama olan sürekli ilgisini gösterdiğini iddia ediyorum. Yaşam-felsefesinin temel doktrinlerinden biri olan “yaşamın” “akla” muhalefetinin/karşıtlığının, Heidegger’in Hegel’in logosentrik yaşam anlayışına yönelik eleştirisini motive ettiğini iddia ediyorum. Makaleye, (I. Bölümde) Heidegger’in Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yaşam-felsefesine başlangıç noktasının kısa bir incelemesiyle başlıyorum ve (II. Bölümde) Hans Jonas üzerinden on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında “yaşama” yönelik yenilenen ilginin arkasındaki nedenlerle ilgili olarak bazı meta-düşünceler öneriyorum. (III. Bölümde) Hegel’in The Phenomenology of Spirit’teki yaşam kavramının kısa bir özetini yaptıktan sonra, (IV. Bölümde) Heidegger’in 1930/31 yıllarındaki Hegel’in The Phenomenology of Spirit yorumuna, özellikle Hegel’in yaşam ve zaman ilişkisiyle ilgili kısmına dönüyorum.

Referanslar

Bergson, H. (1983). Creative Evolution. Arthur Mitchell (Çev.). Lanham: University Press of America.

Gadamer, H.G. (1994). Truth and Method, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı. Joel Weinsheimer ve Donald G. Marshall (Çev.). New

York: Continuum.

Dilthey, W. (1927). Der Aufbau der geschichtlichen Welt, Gesammelte Werke, Vol. 7. Stuttgart: Teubner.

Hegel, G.W.F. (1952). Phänomenologie des Geistes. Hamburg: Felix Meiner.

Heidegger, M. (1977). Sein und Zeit, Gesamtausgabe, Vol. 2. Frankfurt: Klostermann.

Heidegger, M. (1989). Elisabeth Blochmann: Briefwechsel. Joachim W. Storck (Ed.). Marbach am Neckar: Deutsches

Literaturarchiv.

Heidegger, M. (1993). Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe, Vol. 58. Frankfurt am Main: Klostermann.

Heidegger, M. (1997). Hegel’s Phänomenologie des Geistes, Gesamtausgabe, Vol. 32. Frankfurt: Klostermann.

Heidegger, M. (1998) Nietzsche, Vol. I. Pfullingen: Neske.

Heidegger, M. (1999) Zur Bestimmung der Philosophie, Gesamtausgabe, Vol. 56/57. Frankfurt am Main: Klostermann.

Heidegger, M. (2004) “Was ist Metaphysik?”, Wegmarken, Gesamtausgabe, Vol. 9. Frankfurt am Main: Klostermann.

Heidegger, M. (2007) Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks, Gesamtausgabe, Vol. 59. Frankfurt am Main:

Klostermann.

Hyppolite, J. (1974) Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit. Samuel Chernek & John Heckman (Çev.).

Evanston: Northwestern University Press.

Jonas, H. (1997) Das Prinzip Leben: Ansätze zu einer philosophischen Biologie. Frankfurt: Suhrkamp.

Marcuse, H. (1968) Hegel’s Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit. Frankfurt: Vittorio Klostermann.

McNeill, W. (1999) The Glance of the Eye: Heidegger, Aristotle, and the Ends of Theory. Albany: State University of New York

Press.

Nietzsche, F. (1978) Thus Spoke Zarathustra. Walter Kaufmann (Çev.). New York: Penguin Books.

Pinkard, T. (1994) Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason. Cambridge: Cambridge University Press.

Simmel, G. (1999) Lebensanschauung: Vier metaphysische Kapitel, Gesamtausgabe, Vol. 16. Frankfurt: Suhrkamp.

Tolstoy, L. (1996) War and Peace, Norton Critical Edition. Maude (Çev.). New York: Cornell University.

İndir

Yayın Tarihi

2018-07-19

Nasıl Atıf Yapılır

FARIN, I., & COŞKUN, S. (2018). Heidegger ve Hegel: Yaşam Zamanı ve Yaşam-Felsefesinin Zamanı. POSSEIBLE, (13), 57–67. Erişim adresi: https://posseible.org/index.php/pub/article/view/59

Sayı

Bölüm

Çeviri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri