Anarşizm ve Coğrafya: Anarşist Coğrafyanın Kısa Bir Şeceresi


Özet Görüntüleme: 93 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

  • Simon SPRINGER University of Victoria, Faculty of Social Sciences, Department of Geography, Victoria, Kanada
  • Mehmet Ali TOPRAK

Özet

Anarşizm ve Coğrafya, kimi zaman yoğun entelektüel ilişkiler kimi zaman ise tutarsızlık ve uyuşmazlık ile karakterize edilen, uzun ve birbirinden bağımsız bir tarihe sahiptir. Anarşist coğrafyanın tarihi gelişimini ele alan bu çalışma, modern anarşizmin gelişimini, aydınlanmanın ürünü olan bağımsız siyaset felsefesi içindeki ortaya çıkışından itibaren incelemektedir. Coğrafya disiplini, emperyalizmin cazibesine kapılmış olsa da coğrafyacıların anarşizm ile ilk temasları, özgürleştirici bir coğrafi bir vizyon geliştiren Élisée Reclus ve Peter Kropotkin sayesinde 19. yüzyıl sonlarında başlamıştır. 20. yüzyılın ilk yarısındaki savaş yıllarının reel politiği ve sonrasında coğrafyada gerçekleşen nicel devrim, anarşist coğrafyanın en zayıf olduğu dönemi temsil etmektedir. Bununla birlikte, anarşizm, coğrafi düşünce tarafından tamamıyla terkedilmedi ve 1970'lerin karşı-kültür hareketleri, anarşist fikirlere kayda değer bir ilgi gösteren radikal coğrafyayı doğurdu. Ne yazık ki 1980’ler ve 1990’ların başında neoliberal politikaların yükselişi sırasında bir başka düşüş yaşandı. Ancak umutlar tükenmedi ve 1990’ların sonundan itibaren küreselleşme karşıtı hareketler ve DIY2 kültürü anarşist coğrafyayı daha geniş bir dolaşım içine itti. Literatürü incelerken, coğrafi teoriyi bilgilendirmede ve daha da önemlisi “coğrafyanın özgürlüğünü” konuşan akademi dışı aktör ve topluluklarla daha fazla uygulamaya dönük dayanışma, karşılıklılık ve karşılıklı yardımlaşmayı arttırmada; coğrafyanın, disiplin sınırlarını aşmadaki gizli kapasitesi üzerinde anarşist coğrafyanın, süregelen ve çok çeşitli potansiyeli konusunda okuyucuları uyarmayı umdum. Anarşist teori, coğrafi bir teoridir. Richard Peet (1975: 43)

Referanslar

Amsden, J. (1978). Industrial collectivization under workers’ control: Catalonia, 1936–1939. Antipode 10, pp. 99-114.

Amster, R. (2008). Lost in space: the criminalization, globalization, and urban ecology of homelessness. El Paso: LFB Scholarly

Publishing.

Anderson, J. (2004). Spatial politics in practice: the style and substance of environmental direct action. Antipode 36, pp. 106-

Archer, J. P. W. (1997). The first international in France, 1864–1872: its origins, theories, and impact. Lanham: University Press

of America.

Bakunin, M. (1873/2002). Statism and anarchy. Cambridge: Cambridge University Press.

Barclay, H. (1982). People without government: an anthropology of anarchy. London: Kahn & Averill.

Barker, A. J. and Pickerill, J. (2012). Radicalizing relationships to and through shared geographies: why anarchists need to

understand indigenous connections to land and place. Antipode, 44, pp. 1705-1725.

Barnes, T. (2009). Quantitative revolution. In: Kitchen, R. and Thrift, N. (editors-in-chief) International encyclopedia of human

geography. Amsterdam: Elsevier, pp. 33-38.

Bey, H. (1991). T.A.Z.: the temporary autonomous zone, ontological anarchy, poetic terrorism. Brooklyn: Autonomedia.

Blunt, A. and Wills, J. (2000). Dissident geographies: an introduction to radical ideas and practice. London: Pearson Education.

Bookchin, M. (1962/1974). Our synthetic environment. New York: Harper & Row.

Bookchin, M. (1965/1978). Ecology and revolutionary thought. Antipode 10, pp. 21.

Bookchin, M. (1971/2004). Post-scarcity anarchism. Oakland: AK Press.

Bookchin, M. (1982/2005). The ecology of freedom: the emergence and dissolution of hierarchy. Oakland: AK Press.

Breitbart, M. (1975). Impressions of an anarchist landscape. Antipode 7, pp. 44-49.

Breitbart, M. (1978a). Anarchist decentralism in rural Spain, 1936-1939: the integration of community and environment.

Antipode 10, pp. 83-98.

Breitbart, M. (1978b). Introduction. Antipode 10, pp. 1-5.

Breitbart, M. (1990). Calling up the community: exploring the subversive terrain of urban environmental education.

Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 94-112.

Carey, G. W. (1978). The vessel, the deed and the idea: anarchists in Paterson, 1895-1908. Antipode 10, pp. 46-58.

Carlsson, C. (2008). Nowtopia: how pirate programmers, outlaw bicyclists, and vacalt-lot gardeners are inventing the future

today! Oakland: AK Press.

Carlsson, C. and Manning, F. (2010). Nowtopia: strategic exodus? Antipode 42, pp. 924-953.

Carson, R. (1962/2002). Silent spring. New York: Houghton Mifflin Company.

Chatterton, P. (2002). ‘‘Squatting is still legal, necessary and free’’. A brief intervention in the corporate city. Antipode 34, pp. 1-

Chouinard, V. (1994). Reinventing radical geography: is all that’s left right? Environment and Planning D: Society and Space 12,

pp. 2-6.

Clark, J. P. (2009). Reclus, E. In: Kitchen, R. and Thrift, N. (editors-in-chief) International encyclopedia of human geography.

Amsterdam: Elsevier, pp. 107–110.

Clark, J. P. and Martin, C. (eds) (2004). Anarchy, geography, modernity: the radical social thought of Elise´e Reclus. Oxford:

Lexington.

Clough, N. (2012). Emotion at the center of radical politics: on the affective structures of rebellion and control. Antipode 44, pp.

-1686.

Clough, N. and Blumberg, R. (forthcoming). Toward anarchist and autonomist Marxist geographies. ACME.

Cook, D. (1990). Anarchist alternatives: an introduction. Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 9-21.

Cook, D. and Pepper, D. (1990). Editorial: anarchism. Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 5-8.

Crane, N. J. (forthcoming). Are ‘‘other spaces’’ necessary? Associative power at the dumpster. ACME.

Day, R. (2005). Gramsci is dead: anarchist currents in the newest social movements. Ann Arbor: Pluto.

Dominick, B. A. (1995). Animal liberation and social revolution: a vegan perspective on anarchism or an anarchist perspective

on veganism. Syracuse: Critical Mess Media.

Dunbar, G. (1978). E´lise´e Reclus, geographer and anarchist. Antipode 10, pp. 16-21.

Ealham, C. (2010). Anarchism and the city: the revolution and counter-revolution in Barcelona, Oakland: AK Press 1898-1937.

Ferrell, J. (2001) Tearing down the streets: adventures in urban anarchy. New York: Palgrave.

Ferrell, J. (2012). Anarchy, geography and drift. Antipode 44, 1687-1704.

Ferretti, F. (2011). The correspondence between E´lise´e Reclus and Pe¨tr Kropotkin as a source for the history of geography.

Journal of Historical Geography 37, pp. 216-222.

Fleming, M. (1996). The geography of freedom: the odyssey of Elise´e Reclus. Montreal: Black Rose.

Galois, B. (1976). Ideology and the idea of nature: the case of Peter Kropotkin. Antipode 8, pp. 1-16.

Garcia-Ramon, M. D. (1978). The shaping of a rural anarchist landscape: contributions from Spanish anarchist theory. Antipode

, pp. 71-82.

Godwin, W. (1793/1976). Enquiry concerning political justice and its influence on modern morals and happiness. London:

Penguin.

Golden, L. (1978). The libertarian movement in contemporary Spanish politics. Antipode 10, pp. 114-118.

Goldman, E. (1917 ⁄ 1969). Anarchism and other essays. New York: Dover.

Goldman, E. (1972 ⁄ 1996). Red Emma speaks: An Emma Goldman reader. Shulman, A. K. (ed). Amherst: Humanity Books.

Goldman, E. (2006). Vision on fire: Emma Goldman on the Spanish Revolution. Porter, D (ed). Oakland: AK Press.

Graeber, D. (2009). Direct action: an ethnography. Oakland: AK Press.

Graham, R. (ed) (2005). Anarchism: a documentary history of libertarian ideas: volume 1, from anarchy to anarchism (300 CE

to 1939). Montreal: Black Rose Books.

Gue´rin, D. (2005). No Gods, no masters: an anthology of anarchism. Oakland: AK Press.

Halfacree, K. (1999). ‘Anarchy doesn’t work unless you think about it’: intellectual interpretation and DIY culture. Area 31, pp.

-320.

Hardy, D. (1990). The anarchist alternative: a history of community experiments in Britain. Contemporary Issues in Geography

and Education 3, pp. 35-51.

Hewitt, K. (2001). Between Pinochet and Kropotkin: state terror, human rights and the geographers. Canadian Geographer 45,

pp. 338-355.

Heynen, N. (2010). Cooking up non-violent civil-disobedient direct action for the hungry: ‘Food Not Bombs’ and the resurgence

of radical democracy in the US. Urban Studies 47, pp. 1225-1240.

Heynen, N. and Rhodes, J. (forthcoming). Organizing for survival: from the civil rights movement to Black anarchism through

the life of Lorenzo Kom’boa Ervin. ACME.

Horner, G. M. (1978). Kropotkin and the city: the socialist ideal in urbanism. Antipode 10, pp. 33-45.

Huston, S. (1997). Kropotkin and spatial social theory: unfolding an anarchist contribution. Anarchist Studies 5, pp. 109-130.

Ince, A. (2010). Organizing anarchy: spatial strategy, prefiguration, and the politics of everyday life. PhD Dissertation.

Department of Geography, Queen Mary, University of London.

Ince, A. (2012). In the shell of the old: anarchist geographies of territorialisation. Antipode 44, 1645-1666.

Kearns, G. (2004). The political pivot of geography. The Geographical Journal 170, pp. 337-346.

Kearns, G. (2009). Kropotkin, P. In: Kitchen, R. and Thrift, N. (editors-in-chief) International encyclopedia of human geography.

Amsterdam: Elsevier, pp. 56-58.

Kropotkin, P. (1885 ⁄ 1978). What geography ought to be. Antipode 10, pp. 6-15.

Kropotkin, P. (1892 ⁄ 2011). The conquest of bread. New York: Dover.

Kropotkin, P. (1902 ⁄ 2008). Mutual aid: a factor in evolution. Charleston: Forgotten.

Kropotkin, P. (1910). Anarchism. The encyclopædia Britannica. Edinburgh: Encyclopædia Britannica, Inc. [Online]. Retrieved on

November 2012 from: http:⁄⁄dwardmac.pitzer.edu/ anarchist_archives/kropotkin/britanniaanarchy.html.

Kropotkin, P. (1912/1994). Fields, factories, and workshops. Montreal: Black Rose Books.

Lauria, M. (1978). The anarchist seminar? USG Newsletter. Union of Socialist Geographers 3.3, pp. 2-6.

Lawson, V. (2009). Instead of radical geography, how about caring geography? Antipode 41, pp. 210–213.

Mac Laughlin, J. (1986). State-centered social science and the anarchist critique: ideology in political geography. Antipode 18,

pp. 11-38.

Marshall, P. (1992). Demanding the impossible: a history of anarchism. London: HarperCollins.

May, T. (1994). The political philosophy of poststructuralist anarchism. University Park: Penn State University Press.

Morris, B. (2003). Kropotkin: the politics of community. Amherst: Humanity Books.

Mudu, P. (forthcoming). At the intersection of anarchists and autonomists: Autogestioni and Centri Sociali. ACME.

Newman, J. (1990). Emma Goldman: anarcho-feminist. Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 27-30.

Newman, S. (2010). The politics of postanarchism. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Peet, R. (1975). For Kropotkin. Antipode 7, pp. 42-43.

Peet, R. (1977). The development of radical geography in the United States. Progress in Human Geography 1, pp. 240-263.

Peet, R. (1978). The geography of human liberation. Antipode 10, pp. 119-134.

Pepper, D. (1990). Geography and the landscapes of anarchistic visions of Britain: the example of Morris and Kropotkin.

Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 63-79.

Pickerill, J. and Chatterton, P. (2006). Notes towards autonomous geographies: creation, resistance and self-management as

survival tactics. Progress in Human Geography 30, pp. 730-746.

Pissaria, B. (1978). Why study anarchism? USG Newsletter. Union of Socialist Geographers 3.3, pp. 6-10.

Porter, P. W. (1978). Anarchytecture for our time. USG Newsletter. Union of Socialist Geographers 3.3, pp. 10-14.

Proudhon, P-J. (1840/2008). What is property? An inquiry into the right and principle of government. Charleston: Forgotten.

Purcell, M. (forthcoming). Gramsci is no dead: for a ‘both ⁄ and’ approach to radical geography. ACME.

Reclus, E. (1876-94). The earth and its inhabitants: the universal geography v.1. London: J S Virtue and Co.

Rigby, A. (1990). Lessons from anarchistic communes. Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 52-62.

Rouhani, F. (forthcoming). Anarchism, geography, and queen space-making: building bridges over chasms we create. ACME.

Rouhani, F. (2012b). Practice what you teach: placing anarchism in and out of the classroom. Antipode 44, 1726- 1741.

Rousselle, D. and Evren, S. (eds) (2012). Post-anarchism: a reader. London: Pluto.

Routledge, P. (1998). Anti-geopolitics: introduction. In O. Tuathail, G., Dalby, S. and Routledge, P. (eds) The geo- politics

reader. London: Routledge, pp. 245-255.

Routledge, P. (2003). Convergence space: process geographies of grassroots globalization networks. Transactions of the

Institute of British Geographers 28, pp. 333-349.

Routledge, P. (2009). Towards a relational ethics of struggle: embodiment, affinity, and affect. In Amster, R., DeLeon, A.,

Fernandez, L. A., Nocella, A. J. II and Shannon, D. (eds) Contemporary anarchist studies: an introduc- tory anthology

to anarchy in the academy. New York: Routledge, pp. 82-92.

Springer, S. (2010). Cambodia’s Neoliberal order: violence, authoritarianism, and the contestation of public space. New York:

Routledge.

Springer, S. (2011). Public space as emancipation: meditations on anarchism, radical democracy, neoliberalism, and violence.

Antipode 43, pp. 525-562.

Springer, S. (2012a). Reanimating anarchist geographies: a new burst of color. Antipode 44, pp. 1591-1604.

Springer, S. (2012b). Anarchism! What geography still ought to be. Antipode 44, 1605-1624.

Springer, S. (2013a). Illegal evictions? Overwriting possession and orality with law’s violence in Cambodia. Journal of Agrarian

Change 13, doi: 10.1111/j.1471-0366.2012.00368.x

Springer, S. (2013b). Violent accumulation: a postanarchist critique of property, dispossession, and the state of exception in

neoliberalizing Cambodia. Annals of the Association of American Geographers 103, doi:

1080/00045608.2011.628259.

The Autonomous Geographies Collective (2010). Beyond scholar activism: making strategic interventions inside and outside the

neoliberal university. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 9, pp. 245-275.

Trapese Collective (2007). Do it yourself: a handbook for changing the world. London: Pluto.

Verter, M. (2010). The anarchism of the other person. In Jun, N. and Wahl, S. (eds) New perspectives on anarchism. Lanham:

Lexington, pp. 67-83.

Ward, C. (1973/1982). Anarchy in action. London: Freedom Press.

Ward, C. (1976). Housing: an anarchist approach. London: Freedom Press.

Ward, C. (1978/1990). Child in the city. London: Bedford Square.

Ward, C. (1990). An anarchist looks at urban life. Contemporary Issues in Geography and Education 3, pp. 80-93.

Ward, D. (2010). Alchemy in Clarens: Kropotkin and Reclus, 1977–1881. In Jun, N. and Wahl, S. (eds) New perspectives on

anarchism. Lanham: Lexington, pp. 209-226.

White, D. F. and Wilbert, C. (eds) (2011). Autonomy, solidarity, possibility: the Colin Ward reader. Oakland: AK Press.

White, R. J. and Williams, C. C. (2012). The pervasive nature of heterodox economic spaces at a time of neo-liberal crisis:

towards a ‘‘post-neoliberal’’ anarchist future. Antipode 44, 1625-1644.

İndir

Yayın Tarihi

14-02-2018

Nasıl Atıf Yapılır

SPRINGER, S., & TOPRAK, M. A. (2018). Anarşizm ve Coğrafya: Anarşist Coğrafyanın Kısa Bir Şeceresi. POSSEIBLE, (12), 38–52. Erişim adresi: https://posseible.org/index.php/pub/article/view/51

Sayı

Bölüm

Çeviri