Kaygı Üzerine Yeni bir Bakış Açısı: Freud’un Dürtü Kuramı Bağlamında Kaygı


Özet Görüntüleme: 118 / PDF İndirme: 75

Yazarlar

  • Zülfükar Emir ÖZER Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü Sıhhiye/ANKARA

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419734

Anahtar Kelimeler:

Kaygı, ölüm dürtüsü (Thanatos), yaşam dürtüsü (Eros), Oedipus kompleks

Özet

Kaygı olgusu pek çok felsefi yaklaşım tarafından ele alınmış ve gösterilmiştir ki bu olgu insanı anlama üzerine fikirler sağlamıştır. Gerçi pek çok düşünür kaygı tartışmasında kendi katkılarını verseler de ancak birkaçı Freud’unki gibi çığır açan bir fikirle bu tartışmanın seyrini değiştirebilmiştir. Freud insanın yorumlanmasında kaygının rolüyle ilgili esas sorulara yenilikçi bir yaklaşım sunmuştur. Freud’un kaygı anlayışı pek çok uzman tarafından incelenmiştir fakat çok azı kaygıyı onun dürtü teorisiyle birlikte ele almıştır çünkü ölüm dürtüsü teorisi görünürde kaygı anlayışının dışında durmaktadır. Bu makalede ise Freud’un dürtü teorisi ile kaygı anlayışı arasında bir bağ olduğu iddia edilecektir. Bunu yaparak, yaşam (Eros) ve ölüm (Thanatos) dürtüleriyle ilişkili olarak kaygı üzerine farklı bir bakış açısı sunulacak ve böylece Freud’un anlayışı zenginleştirilecek ve kaygı anlayışının nasıl anne ve çocuk ilişkisinin ya da Oedipus kompleksinin ötesine geçtiğini göstererek Freud üzerine genel bazı eleştirilere cevap verilecektir.

Referanslar

Assoun, P.L. (2000). Freud and Nietzsche. Collier R. L. (Trans.). London, New York: Continuum.

Carel, H. (2006). Life and Death in Freud and Heidegger. Amsterdam, New York: Rodopi.

Falcão, L. (2013). Primordial anxiety, drive, and the need for the progressive movement. In S. Arbiser, J. Schneider (Eds.) on

Inhibitions, Symptoms and Anxiety (pp.142-154). London: Karnac Books.

Freud, S. (1973). Anxiety and Instinctual Life. In J. Strachey, A. Richards (Eds.) Volume 2 New Introductory Lectures on

Psychoanalysis (pp.113-144). London: Pelican.

Freud, S. (1984). Beyond the Pleasure Principle. In J. Strachey, A. Richards (Eds.) Volume 11 On Metapsychology the Theory of

Psychoanalysis (pp.269-338). London: Pelican.

Freud, S. (1991). Civilization and Its Discontents. In J. Strachey, A. Dickson (Eds.) Volume 12 Civilization, Society and Religion

(pp.243-340). London: Penguin Books.

Freud, S. (1977). Inhibitions, Symptoms and Anxiety. J. Strachey (Ed.). London: The Hogarth Press.

Freud, S. (1981). Volume XVI Introductory Lectures on Psychoanalysis (Part III). J Strachey (Ed. and Trans.). London: The

Hogarth Press.

Laplanche J., Pontalis J-B. (1973). The Language of Psycho-Analysis. London: The Hogarth Press.

Marcuse, H. (1974). Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud. Boston: Beacon.

Ricœur, P. (1970). Freud and Philosophy an Essay on Interpretation. New Haven, London: Yale University Press.

Yayın Tarihi

14-02-2018

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZER, Z. E. (2018). Kaygı Üzerine Yeni bir Bakış Açısı: Freud’un Dürtü Kuramı Bağlamında Kaygı. POSSEIBLE, (12), 30–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419734

Sayı

Bölüm

Makaleler