Platon’un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri


Özet Görüntüleme: 65 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

  • Mete Han ARITÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü İzmir, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7419892

Anahtar Kelimeler:

Platon, Kadın Hakları, Devlet, Feminizm, Mizojini

Özet

Antikçağ’dan modern dönemlere değin kadınların mevcut durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmaların sayısının oldukça yetersiz kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda siyaset felsefesinin kurucu metinlerinden olan Devlet’in hem yazıldığı dönem hem de takip eden iki milenyuma yakın süre hesaba katıldığında kadınların toplumdaki rolü ve konumu üzerine oldukça radikal ve yenilikçi fikirleri barındırdığı açıktır. Bu çalışmada Platon’un diğer çalışmaları da hesaba katılmakla birlikte özellikle Devlet adlı eseri nezdinde nasıl olup da kimi düşünürlerce hem bir mizojinist hem de bir kadın hakları savunucusu sayıldığı; hem bir kadın düşmanı hem de proto-feminist olarak görülebildiği incelenecek ve Platon bu bağlamda yeniden ele alınacaktır.

İndir

Yayın Tarihi

2017-02-27

Nasıl Atıf Yapılır

ARITÜRK, M. H. (2017). Platon’un Toplum İdeali İçerisinde Kadının Yeri. POSSEIBLE, (10), 28–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.7419892

Sayı

Bölüm

Makaleler