Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Kavramlarını Yeniden Düşünmek


Özet Görüntüleme: 235 / PDF İndirme: 103

Yazarlar

  • Rahmi Yurttakalan Hacettepe Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10438810

Anahtar Kelimeler:

Özgürlük, eşitlik, Kardeşlik, Öteki

Özet

Bu çalışmanın temel hedefi, Arendt felsefesi çerçevesinde, demokrasi ve öteki kavramlarını günümüzün koşullarında tekrar değerlendirmektir. Bu amaçla Arendt’in mevcut politik felsefesini nasıl kurguladığı ve ne gibi çözüm önerileri getirdiği tartışılacaktır. İlk bölümde Hannah Arendt’in İnsanlık Durumu adlı eserini temele alarak emek, iş, eylem, kamusal alan (Polis) ve özel alan (Hane) kavramlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişiklik gösterdiği, bu kavramların özgürlük ve eşitlik kavramlarıyla nasıl bir bağı olduğu tartışılacak ve çalışmanın devamı adına gerekli kavramsal zemin hazırlanacaktır. İkinci bölümde, ilk bölümde ortaya koyduğumuz kavramların bugünün politik koşullarında nasıl değerlendirilebileceği, bu felsefede demokrasi kavramının nasıl işletilebileceği tartışılacaktır. Bunu yaparken, Fransız İhtilalinin mottosu olan Liberté, égalité, fraternité cümlesinden yola çıkarak, eşitlik ve özgürlüğün yanına kardeşliğin neden getirildiği Arendt felsefesinden yola çıkarak soruşturulacaktır.

Referanslar

Arendt, H. (2016). İnsanlık Durumu (Bahadır Sina Şener Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları

Arendt, H. (2017). Devrim Üzerine (Onur Eylül Kara Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları

Arendt, H. (2019). Sorumluluk ve Yargı (Müge Serin Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık

Aristoteles. (2011). Politika (Mete Tunçay Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi

Rancière, J, (2007). Siyasalın Kıyısında (Aziz Ufuk Kılıç Çev.). İstanbul: Metis Yayınları

Karatani, K, (2019). İzonomi ve Felsefenin Kökenleri (Ahmet Nüvit Bingöl Çev.). İstanbul: Metis Yayınları

Türk, D. (2018). Arendt, Devrim, Egemenlik: “Başlangıçta Söz Vardı.” Mülkiye Dergisi, 42 (2). 183-207.

Yurttakalan, R. (2022). Benjamin ve Badiou’da Sanat ve Politika İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı. Ankara.

İndir

Yayın Tarihi

25-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yurttakalan, R. (2023). Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Kavramlarını Yeniden Düşünmek . POSSEIBLE, 12(2), 166–179. https://doi.org/10.5281/zenodo.10438810

Sayı

Bölüm

Makaleler