Zamansız Şeyleri Nasıl Düşünürüz?

Aristoteles’te Zaman ve Sürekliliğin Akledilirlerle İlişkisi Üzerine


Özet Görüntüleme: 317 / PDF İndirme: 289

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7493688

Anahtar Kelimeler:

Aristoteles, zaman, süreklilik, akledilirler, hareket

Özet

Aristoteles, Hafıza ve Hatırlama Üzerine adlı küçük incelemesinde süreklilik olmaksızın düşünme faaliyetinin gerçekleşemeyeceğini ve hatta zamanda olmayan akledilirlerin bile zamansız düşünülemeyeceğini ifade eder. Bu çalışmanın amacı, Aristoteles'in düşüncesinde süreklilik, zaman ve akledilirler arasındaki ilişkiyi göstererek bu ifadeyi aydınlatmaktır. Bu amaçla ilkin hareket ve şimdi kavramlarına başvurularak zamansal süreklilik açıklanacaktır. Ardından bir yandan ruhun yetilerinin faaliyetleri içerisinde akledilirlerin ortaya çıkış süreci ve bu sürecin hareket ve zamanla ilişkisi incelenirken, diğer yandan da akledilirler içerikleri bakımından zamansallıkla ilişkilerine göre tasnif edilecektir. Son olarak ise bu tasniften çıkan zamana bağımlı ve zamandan bağımsız olan akledilirlerin ikisinin de düşünülmesinde zamanın sürekliliğinin oynadığı rol ortaya konularak süreklilik, zaman ve akledilirler arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulacaktır.

Referanslar

Aristote. 1966. De La Génération Et De La Corruption. Ed. Charles Mugler ve Guillaume Budé. Paris: Les Belles Lettres.

Aristotle. 2000. Petits Traités D'histoire Naturelle. Çev. Pierre-Marie Morel. Paris: Flammarion.

Aristoteles. 1997. Gökyüzü Üzerine. Çev. Saffet Babür. Ankara: Dost Kitabevi.

Aristoteles. 2001. Fizik, Çev. Saffet Babür. İstanbu: YKY.

Aristoteles. 2015. İkinci Çözümlemeler. Çev. Ali Houshiary. İstanbul: YKY.

Aristoteles. 2019. Ruh Üzerine. Çev. Ömer Aygün ve Y. Gurur Sev. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Aristoteles. 2022. Anımsama ve Bağlantılı Anımsama Üzerine. Çev. Lale Levin Basut ve Saffet Babür. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Aristotle, 1908. De memoria et reminiscentia. Parva naturalia. Ed. W. D. Ross ve J. A. Smith, Oxford: Clarendon Press.

Aristotle, 1950. Physica. Ed. W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press.

Aristotle. 1957. Aristotle's Prior and Posterior Analytics : A Revised Text with Introduction and Commentary. Çev. W. D. Ross Oxford: Clarendon Press.

Aristotle. 1975. Aristotle's Metaphysics : A Revised Text. Çev. W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press.

Aristotle. 2016. Metaphysics. Çev. C. D. C. Reeve. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Annas, Julia. 1975. “Aristotle, Number and Time”. Philosophical Quarterly 25 (99): 97-113. https://doi.org/10.2307/2217626.

Burnet, John. 1900. Platonis Opera. vol. 1. Oxford: Oxford University Press.

Burnyeat, Myles. 1992. “Is an Aristotelian Philosophy of Mind Still Credible? (A Draft)”. Essays on Aristotle?s de Anima, editör Martha C. Nussbaum ve Amelie Oksenberg Rorty, 15-26. Clarendon Press.

———. 1993. “Aristote Voit du Rouge Et Entend Un ? Do ? : Combien Se Passe-T-Il de Choses ? Remarques Sur ? de Anima ?, II, 7-8”. Revue Philosophique de la France Et de l’Etranger 183 (2): 263-80.

Caston, Victor. 2004. “The Spirit and the Letter: Aristotle on Perception”. Metaphysics, Soul and Ethics: Themes From the Work of Richard Sorabji, editör Ricardo Salles, 245-320. Oxford University Press.

———. 2020. “Aristotle on the Transmission of Information: Receiving Form Without the Matter”. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56946-4_2.

Coope, Ursula. 2004. Time for Aristotle: Physics IV. 10-14, Oxford: Aristotle Studies Series.

Diels Hermann and Walther Kranz. 1951. Die Fragmente Der Vorsokratiker Griechisch Und Deutsch 6. Verb. Aufl ed. Berlin: Weidmann.

Everson, Stephen. 1999. Aristotle on Perception. Clarendon Press.

Gregoric, Pavel. 2007. Aristotle on the Common Sense. Oxford University Press.

Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon (LSJ)

McKirahan, Richard D. 2017. Principles and Proofs : Aristotle's Theory of Demonstrative Science. Princeton NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/ 9781400887163.

Mediae Latinitatis Lexicon Minus, edited by: J.F. Niermeyer and C. van de Kieft. Revised by J.W.J. Burgers.

Mignucci, Mario. 1975. L'argomentazione Dimostrativa in Aristotele : Commento Agli Analitici Secondi. Padova: Antenore.

Moreau, Joseph. 1969. “L’espace et le temps selon Aristote”. Revista Portuguesa de Filosofia 25 (1): 97-98.

Ross, G. R. T. 1906. De Sensu and de Memoria: Text and Translation with Introduction and Commentary. New York: Cambridge University Press.

Sattler, Barbara M. 2019. “Time and Space in Plato’s Parmenides”. Études Platoniciennes, 15 (Mayıs). https://doi.org/10.4000/ etudesplatoniciennes. 1717.

———.2020. The Concept of Motion in Ancient Greek Thought: Foundations in Logic, Method, and Mathematics. Cambridge University Press.

Sorabji, Richard. 1972. Aristotle on Memory. Duckworth.

———. 1974. Body and Soul in Aristotle. Philosophy 49 (187): 63-89. https://doi.org/10.1017/s0031819100047884.

Şemseddin Sâmî. 1901. Kamus-i Türkî. İstanbul: İkdam.

Themistius. 1996. On Aristotle's On the Soul. Çev. Robert B. Todd. Ithaca: Cornell University Press.

İndir

Yayın Tarihi

31-12-2022

Nasıl Atıf Yapılır

KARAGÖZ, T. (2022). Zamansız Şeyleri Nasıl Düşünürüz? Aristoteles’te Zaman ve Sürekliliğin Akledilirlerle İlişkisi Üzerine. POSSEIBLE, 11(2), 144–173. https://doi.org/10.5281/zenodo.7493688