Deleuze ve Müzik: Dolaylı Bir Karşılaşmanın Anatomisi


Özet Görüntüleme: 258 / PDF İndirme: 190

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7416130

Anahtar Kelimeler:

Deleuze, Guattari, müzik, çağdaş felsefe

Özet

Deleuze’ün müzikle ilişkisi diğer sanatlarla ilişkisine benzemiyor. Edebiyat, sinema ve resim üzerine bağımsız çalışmalar ortaya koymuş olan Deleuze müzikle daha dolaylı bir ilişki kuruyor, müzikle ilgili olmayan felsefi problemler Deleuze düşüncesinin müzikle karşılaşmasını koşulluyor. Bu makalenin amacı Deleuze’ün Guattari’yle birlikte kaleme aldığı Bin Yayla’da Deleuze düşüncesinin müzikle nasıl dolaylı bir ilişkiye girdiğini incelemek. Üç felsefi eksenin, temsilin yerine oluşların geçmesi, maddeform ikilisine karşı malzeme-kuvvetler ikilisinin belirleyicilik kazanması ve problemlerin zamandan çok uzamın terimleriyle düşünülmesi eksenlerinin nasıl bu ilişkinin koordinatlarını meydana getirdiğini göstermek.

Referanslar

Criton, Pascale. 1998. “A propos d’un cours du 20 mars 1984. La ritournelle et le galop.” Gilles Deleuze. Une vie philosophique, der. Eric Alliez, 513-23. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond.

Deleuze, Gilles. 1985. L’image-temps. Paris: Minuit.

Deleuze, Gilles. 1988. Le Pli. Leibniz et le baroque. Paris: Minuit.

Deleuze, Gilles. 2002. Francis Bacon. Logique de la sensation. Paris: Seuil.

Deleuze, Gilles. 2003a. “Rendre audibles des forces non-audibles par elles-mêmes.” Deux régimes de fous, der. David Lapoujade, 142-46. Paris: Minuit.

Deleuze, Gilles. 2003b. “Occuper sans compter: Boulez, Proust et le temps.” Deux régimes de fous, der. David Lapoujade, 272-79. Paris: Minuit.

Deleuze, Gilles. 2003c. İki Konferans. Çev. Ulus Baker, İstanbul: Norgunk.

Deleuze, Gilles. 2010. Bergsonculuk. Gözden Geçirilmiş 2. Basım. Çev. Hakan Yücefer, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

Deleuze, Gilles ve Guattari, Félix. 1980. Mille Plateaux. Paris: Minuit.

Deleuze, Gilles ve Guattari, Félix. 1991. Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Minuit.

Sauvagnargues, Anne. 2015. “Occuper sans compter.” Gilles Deleuze. La pensée-musique, der. Pascale Criton, Jean-Marc Chouvel, 93-100. Paris: Centre de documentation de la musique contemporaine.

Sünter, Emre. 2016. “Bir Su Gibi Süzül Ak…” Dışarıdan Düşünmek, der. Ömer Faruk, 103-23. İstanbul: Chiviyazıları.

Zourabichvili, François. 2003. Le vocabulaire de Deleuze. Paris: Ellipses.

İndir

Yayın Tarihi

15-07-2021

Nasıl Atıf Yapılır

YÜCEFER, H. (2021). Deleuze ve Müzik: Dolaylı Bir Karşılaşmanın Anatomisi. POSSEIBLE, 10(1), 17–35. https://doi.org/10.5281/zenodo.7416130

Sayı

Bölüm

Makaleler