Hegel’in Kant Eleştirisi


Özet Görüntüleme: 168 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7416112

Anahtar Kelimeler:

Kant, Hegel, aşkınsal idealizm, kritik felsefe, mantık bilimi

Özet

Bu makalede Hegel felsefesinin Kant felsefesi karşısındaki konumu, Hegel’in Kant’a getirdiği eleştiriler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda, Hegel’in aşkınsal felsefenin temel motivasyonlarını veya bu felsefenin ulaştığı sonuçların ardında yatan argümantasyonu yok saydığı savının geçerli bir sav olmadığı tartışılacaktır. Bu nedenle, Hegel’i aşkınsal felsefesinin önemli sonuçlarını göz ardı eden kritik öncesi dogmatik bir metafizikçi olarak değerlendirmenin mümkün olmadığı savunulacaktır. Her ne kadar Hegel’in Kant felsefesine getirdiği temel eleştirinin nihai haklılığı Hegel’in kendi felsefi sonuçlarını temellendirmesindeki başarısına bağlı olsa da, bu eleştirilerin Kant felsefesindeki temel kimi problemlere işaret ettiği öne sürülecektir.

Referanslar

Ameriks, Karl. 1985. “Hegel’s Critique of Kant’s Theoretical Philosophy.” Philosophy and Phenomenological Research 46, no.1: 1-35.

Beiser, Friedrick C. 1993. “Introduction: Hegel and the Problem of Metaphysics.” Cambridge Companion to Hegel, der. Frederick C. Beiser, 1-25. Cambridge: Cambridge University Press.

Guyer, Paul. 1993. “Thought and Being: Hegel’s Critique of Kant’s Theoretical Philosophy.” Cambridge Companion to Hegel, der. Frederick C. Beiser, 171-211, Cambridge: Cambridge University Press.

Hegel, Georg. W. F. 1970. Faith and Knowledge. Çev. Walter Cerf ve H. S. Harris, Albany: State University of New York Press.

Hegel’s Lectures on the History of Philosophy (The Lectures of 1827), vol. III. 1974. Çev. E. S. Haldane and Frenches H. Simpson, New York: The Humanities Press

Hegel, Georg. W. F. 1977. Phenomenology of Spirit. Çev. A. V. Miller, Oxford: University Press.

Hegel’s Logic Being Part One of the Encyclopedia of the Philosophical Sciences. 1978. Çev. William Wallace, New York: Oxford University Press.

Hegel’s Lectures on the History of Philosophy (The Lectures of 1825-1826). 1990. Çev. R. F. Brown and J. M. Stewart, California: University of California Press.

Hegel, Georg. W. F. 1991. The Encyclopedia Logic (With the Zuzatze). Çev. T. F. Geraets, W. A. Suchting ve H. S. Harris. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Hegel’s Critique of Kant. 1992, der. Stephen Priest, Oxford: Oxford University Press.

Hegel’s Science of Logic. 1999. Çev. A. V. Miller. New York: Humanity Books.

Houlgate, Stephen. 1986. Hegel, Nietzsche and the Criticism of Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.

Houlgate, Stephen. 2006. The Opening of Hegel’s Logic. Indiana: Purdue University Press.

Kant, Immanuel. 1965. Critique of Pure Reason. Çev. Norman Kemp Smith, New York: St Martin’s Press.

Kant, Immanuel. 1999. Correspondence. Çev. Arnulf Zweig, Cambridge: University Press.

Longuenesse, Beatrice. 2007. Hegel’s Critique of Metaphysics. Çev. Nicole J. Simek, Cambridge: University Press.

Pippin, Robert. 1989. Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness. Cambridge: University Press.

Smith, John E. 1973. “Hegel’s Critique of Kant.” The Review of Metaphysics 26, no.3: 438-460.

İndir

Yayın Tarihi

2021-07-15

Nasıl Atıf Yapılır

CENGİZ, Övünç. (2021). Hegel’in Kant Eleştirisi. POSSEIBLE, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.7416112

Sayı

Bölüm

Makaleler