Amaç ve Kapsam

Posseible, felsefenin tüm alanlarında ve felsefe ile diğer beşerî bilimlerin kesişme noktalarında yapılan özgün ve nitelikli çalışmaları yayınlar. Amacı felsefede yapıcı ve verimli bir tartışma ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla Posseible dergide yayımlanmış eserleri odağına alan kamuya açık çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu çalışmaların daha görünür olması için çaba gösterir.

Posseible felsefenin tüm alt dallarından, tüm dönemlerinden ve tüm ekollerinden çalışmalara açıktır. Ayrıca felsefi bir problemi, insanı ve toplumu konu edinen diğer disiplinlerin problemleriyle ilişkilendiren, diğer disiplinlere ait yöntem ve yaklaşımlarla tartışan çalışmalar da Posseible’de yayımlanabilir.