Yazım Kuralları

Posseible: Düşünme Dergisi’ne gönderilen yazılar aşağıda yer alan yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır:

 1. Dergiye gönderilen özgün makaleler, dipnotları ve kaynakçası dâhil olmak üzere 4000 kelimeden kısa olmamalı, 12.000 kelimeyi aşmamalıdır. Dipnotları ve kaynakçası dâhil olmak üzere,tartışma makaleleri 5000 kelimeyi, değini yazıları 2000 kelimeyi, kitap değerlendirmeleri ise 1500 kelimeyi aşmamalıdır.
 2. Özgün makaleler hakem değerlendirmesinden geçeceği için bu makalelerde metnin gövdesi yazarın tanınmasına neden olacak bilgilerden arındırılmalıdır. Yazar bilgileri sisteme girilecektir. Yazar bilgilerinden arındırılmış metin istenen diğer bilgilerle birlikte posseible.org sitesinde yazar girişi yapılarak sisteme yüklenmelidir.
 3. Yazı bütün ilgili bölümleriyle (öz, kaynakça, tablo ya da figürler) *.docx uzantılı tek bir dosya olarak hazırlanmalı, tablo ya da figürler ayrı olarak gönderilmemelidir.
 4. Özgün makaleler ve tartışma makalelerinde metin gövdesinden önce makalenin başlığı, özü ve anahtar sözcükleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Her iki versiyonda başlık 20 kelimeyi, öz 200 kelimeyi aşmamalıdır. 4-6 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.
 5. Gönderilecek bütün yazı türlerinde metnin tümü A4 boyutunda sayfaya, Times New Romanyazı karakteriyle, 12 punto büyüklüğünde, çift aralıklı ve sola yaslanmış bir şekilde yazılmalıdır. Yalnızca başlıklar ve alt başlıklar kalın yazılmalıdır. Başlık ve alt başlıklarda kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 6. Sayfanın kenar boşluğu her taraftan 2.5 cm olarak belirlenmelidir.
 7. Paragraflar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır.
 8. Blok alıntılarda alıntılanan metin parçası öncesindeki ve sonrasındaki paragraftan tam satır boşlukla ayrılmalı ve alıntının tüm satırları sol taraftan 2 tab içeriden başlamalıdır.
 9. Gönderdiğiniz yazıların minimum düzeyde formatlanmış olması esastır. Özellikle belirtilen bir formatlama kuralının mevcut olmadığı durumlar için stilistik düzenlemeler yapmaktan kaçınıp kullandığınız programınızın varsayılan ayarlarını benimseyiniz.
 10. Tırnak işareti yalnızca alıntılar için kullanılmalı, tırnak işareti çift tırnaklı olmalıdır. Tek tırnak yalnızca alıntı içindeki alıntılarda kullanılmalıdır. Tırnak işareti kesinlikle vurgu amacıyla kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen kelimeler için italik yazı tipi kullanılabilir, fakat Chicago alıntılama sistemi bu kullanımı önermediğinden italik vurgular metin içinde olabildiğince tutumlu şekilde kullanılmalıdır.
 11. Başlığın ve özün İngilizce versiyonunda ve İngilizce yazılarda Amerikan İngilizcesinin standart yazım biçimi baz alınmalıdır.
 12. Makalenin Başlığı:Makale başlığı 20 kelimeyi geçmemelidir. Makale başlığının hemen altında, makale Türkçe ise İngilizce, İngilizce ise Türkçe ikinci bir başlık yazılmalıdır.  
 13. Makalenin Yazarları:Makale yazarlarıyla ilgili her türlü bilgi dergi sayfasında yazar girişi yapıldıktan sonra yazı yükleme adımlarında uygun yerlere girilmelidir.
 14. Öz/Abstract ve Anahtar Kelimeler:Makalede Türkçe ve İngilizce hazırlanmış özet bulunmalıdır. Öz: Başlığı altında verilecek olan bu özet, makalenin amacını, temel problem alanını ve sonuçlarını içermelidir. Öz, 200 kelimeyi geçmemelidir. Özden sonra makalenin konusunu, kapsamını ve içeriğini en iyi şekilde gösteren, en az 4, en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir.  
 15. Türkçe özün hemen ardından “Abstract” başlığı altında özün ve anahtar kelimelerin İngilizce tercümesi verilmelidir.
 16. Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar kelimeler hem ana metinde bulunmalı hem de dergi sisteminde istenen yerlere girilmelidir.
 17. Sayfalara numara verilmemeli, üstbilgi ve altbilgi kutuları boş bırakılmalıdır.
 18. Dipnotlar için Arap rakamları (1, 2, 3) kullanılmalıdır.
 19. Yazar(lar) makalenin önceki halini çeşitli sempozyum, kongre, konferans ve seminerlerde sunmuş; taslak halini akademik dergi dışında mecralarda yayımlamış olabilirler. Bu durumu bir not olarak belirtmeleri gerekir. Makalenin önceki versiyonlarına dair not makale başlığına dipnot olarak verilmeli ve yıldız (*) kullanılmalıdır.
 20. Atıf Verme:Yazılarında kendi görüş ve argümanlarını faydalandığı diğer fikir ve argümanlardan etkin bir şekilde ve akademik teamüllere uygun bir şekilde ayırt etmek yazarın sorumluluğundadır.
  Yazarlar atıflarını formatlarken Chicago Manual of Style’ın 17. sürümü kapsamında sunulan Yazar-Tarih (Author-Date) stilini kullanmalıdır. Bu stil, kullanılan kaynakların hem parantez yardımıyla metin içinde hem de bir liste halinde metin sonunda belirtilmesini zorunlu kılar. (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html). Yazının kaynakçası Chicago Yazar-Tarih sistemine uygun olarak düzenlenerek hem metnin sonuna hem de dergi sisteminde ilgili yere girilmelidir.
 21. Çalışma alanınızla ilgili çok özel durumlarda bu kuralların dışına çıkabilirsiniz. Bu durumu lütfen dergi yazı yükleme sisteminde “Editörlere Not” kısmında belirtiniz.