ANLI, Ömer Faik. “Pozitivist Ve Konvansiyonalist Bilim Anlayışları Bağlamında Coğrafya Disiplininin Konumu”. POSSEIBLE, no. 9 (Ekim 3, 2016): 37–59. Erişim Mart 2, 2024. https://posseible.org/index.php/pub/article/view/31.