YEŞİLBAĞ, M. “Dijital Platform Çağında Toplum, Ekonomi Ve Siyaset”. POSSEIBLE, c. 11, sy 2, Aralık 2022, ss. 186-09, doi:10.5281/zenodo.7493720.