(1)
ANLI, Ömer F. Pozitivist Ve Konvansiyonalist Bilim Anlayışları Bağlamında Coğrafya Disiplininin Konumu. POSSEIBLE 2016, 37-59.